ทัวร์มัลดิฟส์ Clubmed Kani Maldives 3วัน 2คืน

อิสระให้ท่านได้สนุกสนาน- พลิดเพลินกับกิจกรรมบนเกาะมัลดีฟส์
เพลิดเพลินกิจกรรมที่เกาะมัลดีฟ – กรุงเทพฯ โคลัมโบ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง